Number of the records: 1  

vědecká literatura

 1. Descriptorvědecká literatura
  Non-descriptor scientific press
  presse scientifique
  wissenschaftliche Presse
  VĚDECKÁ INFORMACE
  ODBORNÁ LITERATURA
  VĚDECKÉ ČASOPISY
  VĚDECKÉ NOVINÁŘSTVÍ
  SCIENTIFIC INFORMATION
  INFORMATION SCIENTIFIQUE
  JOURNALISME SCIENTIFIQUE
  WISSENSCHAFTLICHE INFORMATION
  WISSENSCHAFTSJOURNALISMUS
  Broader term tisk
  Micro ThesaurusMT 3226 komunikace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (8) - Bibliografie
  (1) - Bakalářské práce
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Seznamy
  (6) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1