Number of the records: 1  

válečné hospodářství

 1. Descriptorválečné hospodářství
  Non-descriptor war economy
  économie de guerre
  Kriegswirtschaft
  VÁLEČNÁ EKONOMIKA
  Broader term hospodářství
  Micro ThesaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Bibliografie
  (2) - Korespondence
  (3) - Komentované zákony
  (2) - Memoáry
  (17) - Monografie
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (12) - Studie
  (1) - Statistiky
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1