Number of the records: 1  

účetní uzávěrka

 1. Descriptorúčetní uzávěrka
  Non-descriptor closing of accounts
  clôture des comptes
  Rechnungsabschluss
  LIKVIDACE POHLEDÁVKY
  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
  VYÚČTOVÁNÍ
  CLEARANCE OF ACCOUNTS
  RENDERING OF ACCOUNTS
  APUREMENT DES COMPTES
  REDDITION DES COMPTES
  JAHRESABSCHLUSS
  RECHNUNGSABSCHLUß
  RECHNUNGSLEGUNG
  Broader term manažerské účetnictví
  Micro ThesaurusMT 4026 účetnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (13) - Příručky
  (2) - Učebnice
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1