Number of the records: 1  

subsistenční ekonomie

 1. Descriptorsubsistenční ekonomie
  Non-descriptor subsistence economy
  économie de subsistance
  Subsistenzwirtschaft
  SAMOZÁSOBITELSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
  Broader term hospodářství
  Micro ThesaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1