Number of the records: 1  

strukturální fondy

 1. Descriptorstrukturální fondy
  Non-descriptor Structural Funds
  Fonds structurel
  Strukturfonds
  REFORMA STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ
  SF
  REFORM OF THE STRUCTURAL FUNDS
  RÉFORME DES FONDS STRUCTURELS
  REFORM DES STRUKTURFONDS
  Narrower term Poradní sekce EZOZF
  Evropský fond pro regionální rozvoj
  Evropský sociální fond
  Fond soudržnosti
  finanční nástroj pro orientaci rybolovu
  nástroj předvstupních strukturálních politik
  Broader term fondy ES
  Micro ThesaurusMT 1021 komunitární finance
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (13) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (30) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (8) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - CD-ROM
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1