Number of the records: 1  

rovné zacházení

 1. Descriptorrovné zacházení
  Non-descriptor equal treatment
  égalité de traitement
  Gleichbehandlung
  NEROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ
  NEROVNOPRÁVNOST
  NEROVNÝ PŘÍSTUP
  POZITIVNÍ DISKRIMINACE
  PRINCIP ROVNOSTI
  ROVNÁ PRÁVA
  ROVNÉ POSTAVENÍ
  ROVNOPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ
  ROVNÝ PŘÍSTUP
  STEJNÉ ZACHÁZENÍ
  EQUAL OPPORTUNITY
  EQUAL RIGHTS
  POSITIVE DISCRIMINATION
  PRINCIPLE OF EQUALITY
  PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION
  UNEQUAL TREATMENT
  DISCRIMINATION POSITIVE
  ÉGALITÉ DE CHANCES
  ÉGALITÉ DES DROITS
  INÉGALITÉ DE TRAITEMENT
  PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
  PRINCIPE D'ÉGALITÉ
  CHANCENGLEICHHEIT
  GLEICHHEITSGRUNDSATZ
  GRUNDSATZ DER NICHTDISKRIMINIERUNG
  POSITIVE DISKRIMINIERUNG
  UNGLEICHE BEHANDLUNG
  Broader term sociální práva
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (3) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (26) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (21) - Příručky
  (3) - Projevy
  (12) - Sborníky
  (26) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (5) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Směrnice
  (5) - Ústavy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Normy
  (1) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1