Number of the records: 1  

starý člověk

 1. Descriptorstarý člověk
  Non-descriptor elderly person
  personne âgée
  älterer Mensch
  OBČAN DŮCHODOVÉHO VĚKU
  OBČAN TŘETÍHO VĚKU
  POKROČILÝ VĚK
  SENIOR
  STARŠÍ OBČAN
  STARŠÍ OSOBY
  STAŘEC
  STAŘENA
  STÁŘÍ
  VYSOKOVĚKOST
  AGED PERSON
  OLD AGE
  OLD PERSON
  SENIOR CITIZEN
  QUATRIèME ÂGE
  TROISIèME ÂGE
  VIEILLARD
  VIEILLESSE
  VIEUX
  ALTER MENSCH
  DRITTE LEBENSPHASE
  GREIS
  HOHES ALTER
  LEBENSABEND
  VIERTE LEBENSPHASE
  Narrower term nemohoucnost starých lidí
  Broader term rozdělení podle věku
  Micro ThesaurusMT 2816 demografie a obyvatelstvo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (1) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (11) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (12) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (8) - Sborníky
  (24) - Studie
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (4) - Výzkumné zprávy
  (2) - Plány
  (3) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1