Number of the records: 1  

starověk

 1. Descriptorstarověk
  Narrower term antika
  5. století
  4. století
  Broader term dějiny
  Biogr./hist.datacca 4000 př.n.l.-5. stol.n.l.Používej pouze pro vyjádření časového hlediska. Pro dějiny ve významu historie nebo historiografie použij příslušné deskriptory.
  Version3
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (13) - Beletrie
  (8) - Biografie
  (2) - Cestopisy
  (1) - Citáty
  (1) - Čítanky
  (7) - Encyklopedie
  (5) - Eseje
  (6) - Literatura faktu
  (6) - Kolektivní monografie
  (149) - Monografie
  (1) - Příručky
  (7) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (1) - Sborníky
  (3) - Skripta
  (41) - Studie
  (22) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (15) - Výbor z díla
  (2) - Sebrané spisy
  (1) - Ústavy
  subject heading

  subject heading