Number of the records: 1  

správní soud

 1. Descriptorsprávní soud
  Non-descriptor administrative court
  juridiction administrative
  Verwaltungsgerichtsbarkeit
  ADMINISTRATIVNÍ SOUD
  ADMINISTRATIVNÍ TRIBUNÁL
  NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD
  NEJVYŠŠÍ ÚČETNÍ DVŮR
  STÁTNÍ RADA
  ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
  COURT OF AUDITORS
  CONSEIL D'ÉTAT
  COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
  COUR DES COMPTES
  TRIBUNAL ADMINISTRATIF
  OBERVERWALTUNGSGERICHT
  RECHNUNGSHOF
  VERWALTUNGSGERICHT
  Broader term soudní systém
  Micro ThesaurusMT 1226 organizace justice
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (101) - Judikáty
  (21) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (14) - Monografie
  (8) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (7) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (7) - Studie
  (8) - Učebnice
  (5) - Zákoníky
  (3) - Sbírky zákonů
  (14) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - CD-ROM
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1