Number of the records: 1  

správní řízení

 1. Descriptorsprávní řízení
  Non-descriptor administrative procedure
  procédure administrative
  Verwaltungsgerichtsverfahren
  SPRÁVNÍ PROCES
  SPRÁVNÍ ŘÁD
  Broader term správní právo
  Micro ThesaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Judikáty
  (81) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (38) - Monografie
  (56) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (7) - Studie
  (38) - Učebnice
  (11) - Zákoníky
  (3) - Sbírky zákonů
  (52) - Zákony
  (2) - Zákonná opatření
  (1) - Diplomová práce
  (5) - Nařízení
  (1) - Vyhlášky
  (2) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1