Number of the records: 1  

správní opatření

 1. Descriptorsprávní opatření
  Non-descriptor administrative measure
  acte administratif
  Verwaltungsmaßnahme
  JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ÚŘADU
  OPATŘENÍ SPRÁVNÍHO ÚŘADU
  OPATŘENÍ VLÁDY
  SPRÁVNÍ ČINNOST
  ÚŘEDNÍ OPATŘENÍ
  VLÁDNÍ OPATŘENÍ
  ADMINISTRATIVE ACT
  MESURE ADMINISTRATIVE
  VERWALTUNGSAKT
  Narrower term oběžník
  Broader term správní právo
  Micro ThesaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (2) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (6) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Vyhlášky
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1