Number of the records: 1  

společenská třída

 1. Descriptorspolečenská třída
  Non-descriptor social class
  classe sociale
  soziale Schicht
  SOCIÁLNÍ SKUPINA
  SOCIÁLNÍ TŘÍDA
  SOCIÁLNÍ VRSTVA
  SPOLEČENSKÁ SKUPINA
  SPOLEČENSKÁ VRSTVA
  SOCIAL MILIEU
  SOCIO-ECONOMIC GROUP
  GROUPE SOCIAL
  MILIEU SOCIAL
  GESELLSCHAFTSSCHICHT
  SOZIALE KLASSE
  Narrower term deklasovaná třída
  vedoucí třída
  nižší třída
  střední třída
  dělnická třída
  rolnická třída
  horní třída
  Broader term společenská struktura
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (1) - Biografie
  (4) - Eseje
  (1) - Memoáry
  (4) - Kolektivní monografie
  (58) - Monografie
  (3) - Přednášky
  (2) - Rozhovory
  (14) - Sborníky
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (19) - Studie
  (6) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (5) - Výbor z díla
  (1) - Sebrané spisy
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1