Number of the records: 1  

soukromý sektor

 1. Descriptorsoukromý sektor
  Non-descriptor private sector
  entreprise privée
  privates Unternehmen
  SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ
  SOUKROMÝ PODNIK
  PRIVATE ENTERPRISE
  PRIVATE UNDERTAKING
  SECTEUR PRIVÉ
  PRIVATER SEKTOR
  Broader term druh podniku
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (24) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (13) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (17) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (4) - Studie
  (2) - Zákoníky
  (16) - Zákony
  (1) - Nařízení
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1