Number of the records: 1  

sociální práva

 1. Descriptorsociální práva
  Non-descriptor social rights
  droits sociaux
  soziale Rechte
  SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
  SOCIÁLNÍ SVOBODA
  SOCIAL FREEDOM
  LIBERTÉ SOCIALE
  SOZIALE FREIHEIT
  Narrower term právo na vzdělání
  právo na informace
  právo na kulturu
  právo na spravedlnost
  rovné zacházení
  rovnost před zákonem
  práva odborů
  rovnost mezi muži a ženami
  akademické svobody
  právo na zdraví
  právo na bydlení
  Broader term 1236 práva a svobody
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (13) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (4) - Eseje
  (3) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (44) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (23) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (10) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (15) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (43) - Studie
  (11) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (3) - Zákoníky
  (12) - Zákony
  (9) - Ročenky
  (9) - Charty
  (12) - Mezinárodní dohody
  (2) - Soubor dokumentů
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1