Number of the records: 1  

snižování ozbrojených sil

 1. Descriptorsnižování ozbrojených sil
  Non-descriptor force reduction
  réduction des forces
  Abbau der Streitkräfte
  DEMILITARIZACE
  DOHODA MBRF
  MBRF
  SNIŽOVÁNÍ POČTU OZBROJENÝCH SIL
  VZÁJEMNÉ A VYVÁŽENÉ SNIŽOVÁNÍ OZBROJENÝCH SIL
  MBFR
  MBFR AGREEMENT
  MUTUAL BALANCED FORCE REDUCTIONS
  DEMILITARISATION
  ACCORD MBFR
  DÉMILITARISATION
  MBFR
  RÉDUCTION MUTUELLE ET ÉQUILIBRÉE DES FORCES
  BEIDERSEITIGER TRUPPENABBAU
  ENTMILITARISIERUNG
  MBFR
  MBFR-VERHANDLUNGEN
  REDUZIERUNG DER STREITKRÄFTE
  TRUPPENABBAU
  Broader term odzbrojení
  Micro ThesaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Projevy
  (4) - Ročenky - monografie
  (7) - Sborníky
  (1) - Studie
  (2) - Konferenční materiály
  (1) - Ročenky
  (13) - Mezinárodní dohody
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1