Number of the records: 1  

Smlouva o Evropské unii

 1. DescriptorSmlouva o Evropské unii
  Non-descriptor Treaty on European Union
  traité sur l'Union européenne
  Vertrag zur Gründung einer Europäischen Union
  MAASTRICHTSKÁ SMLOUVA
  SMLOUVA O EU
  SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉ UNIE
  DRAFT TREATY ON EUROPEAN UNION
  EU TREATY
  EUROPEAN UNION TREATY
  MAASTRICHT TREATY
  TREATY OF MAASTRICHT
  PROJET DE TRAITÉ D'UNION EUROPÉENNE
  TRAITÉ DE MAASTRICHT
  TRAITÉ UE
  EU-VERTRAG
  MAASTRICHTER VERTRAG
  VERTRAGSENTWURF ZUR GRÜNDUNG EINER EUROPÄISCHEN UNION
  Narrower term Amsterodamská smlouva
  smlouva o přistoupení k EU
  smlouva z Nice
  Broader term smlouva ES
  Micro ThesaurusMT 1011 komunitární právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (47) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (12) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (11) - Sborníky
  (14) - Studie
  (14) - Učebnice
  (6) - Zákony
  (7) - Mezinárodní dohody
  (16) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1