Number of the records: 1  

rozsudek Soudního dvora ES

 1. Descriptorrozsudek Soudního dvora ES
  Non-descriptor judgment of the EC Court
  arrêt de la Cour CE
  Urteil des Gerichtshofs EG
  JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA ES
  ROZSUDEK CJCE
  ROZSUDEK EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA
  JUDGMENT OF THE CJEC
  JUDGMENT OF THE EC COURT OF JUSTICE
  ARRêT CJCE
  ARRêT DE LA COUR DE JUSTICE CE
  URTEIL DES EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFS
  URTEIL EUGH
  Broader term výklad zákonů ES
  Micro ThesaurusMT 1011 komunitární právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (7) - Judikáty
  (1) - Komentované zákony
  (9) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (3) - Studie
  (6) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1