Number of the records: 1  

rovnost mezi muži a ženami

 1. Descriptorrovnost mezi muži a ženami
  Non-descriptor equality between men and women
  égalité homme-femme
  Gleichheit von Mann und Frau
  ROVNÁ PRÁVA MUŽŮ A ŽEN
  ROVNOPRÁVNOST MUŽŮ A ŽEN
  STEJNÁ PRÁVA MUŽŮ A ŽEN
  EQUAL RIGHTS OF MEN AND WOMEN
  GENDER EQUALITY
  Broader term sociální práva
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Bibliografie
  (4) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (3) - Eseje
  (1) - Fejetony
  (3) - Judikáty
  (8) - Kolektivní monografie
  (38) - Monografie
  (9) - Odborné zprávy
  (13) - Příručky
  (5) - Projevy
  (6) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (23) - Sborníky
  (55) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Sebrané spisy
  (2) - Konferenční materiály
  (3) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Ústavy
  (3) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1