Number of the records: 1  

rodina

 1. Descriptorrodina
  Non-descriptor family
  famille
  Familie
  MALÁ RODINA
  NUKLEÁRNÍ RODINA
  ORIENTAČNÍ RODINA
  RODINA S NEZAOPATŘENÝMI DĚTMI
  RODINNÉ PROSTŘEDÍ
  FAMILY ENVIRONMENT
  NUCLEAR FAMILY
  FAMILLE NUCLÉAIRE
  MILIEU FAMILIAL
  ANGEHÖRIGE
  FAMILIENANGEHÖRIGE
  Narrower term početná rodina
  širší rodina
  příbuzenský vztah
  rodinná politika
  neúplná rodina
  živitel rodiny
  vyživovaná osoba
  hlava rodiny
  generační konflikt
  nevlastní rodina
  rodinná solidarita
  Broader term 2806 rodina
  Micro ThesaurusMT 2806 rodina
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (13) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (1) - Eseje
  (3) - Judikáty
  (1) - Korespondence
  (9) - Komentované zákony
  (3) - Memoáry
  (9) - Kolektivní monografie
  (70) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (34) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (34) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (107) - Studie
  (14) - Učebnice
  (10) - Úvahy
  (7) - Zákoníky
  (13) - Zákony
  (1) - Sebrané spisy
  (5) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1