Number of the records: 1  

represe

 1. Descriptorreprese
  Non-descriptor repression
  répression
  Repression
  PERZEKUCE
  PRONÁSLEDOVÁNÍ
  ÚTLAK
  Broader term veřejný pořádek
  Micro ThesaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Almanachy
  (1) - Beletrie
  (1) - Bibliografie
  (25) - Biografie
  (1) - Čítanky
  (1) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (1) - Komentované zákony
  (26) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (7) - Kolektivní monografie
  (39) - Monografie
  (2) - Obrazová publikace
  (2) - Odborné zprávy
  (2) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (2) - Rozhovory
  (13) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (12) - Studie
  (3) - Katalogy
  (1) - Parlamentní materiály
  (4) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1