Number of the records: 1  

půjčka

 1. Descriptorpůjčka
  Non-descriptor loan
  prêt
  Darlehen
  BANKOVNÍ PŮJČKA
  BANK LOAN
  OCTROI DE PRêT
  PRêT BANCAIRE
  GEWÄHRUNG EINES DARLEHENS
  Broader term úvěr
  Micro ThesaurusMT 2416 úvěrové a finanční instituce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (4) - Příručky
  (2) - Skripta
  (4) - Studie
  (3) - Učebnice
  (4) - Zákony
  (8) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1