Number of the records: 1  

přírodní zdroje

 1. Descriptorpřírodní zdroje
  Non-descriptor natural resources
  ressource naturelle
  natürliche Ressourcen
  BOHATSTVÍ PŘÍRODY
  PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ
  NATURGÜTER
  NATÜRLICHE HILFSQUELLEN
  NATURSCHÄTZE
  Narrower term rostlinné zdroje
  živočišné zdroje
  mořské zdroje
  vodní zdroje
  půdní zdroje
  zdroje energie
  nerostné zdroje
  obnovitelné zdroje
  podmořské nerostné zdroje
  Broader term 5211 přírodní prostředí
  Micro ThesaurusMT 5211 přírodní prostředí
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (2) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (8) - Studie
  (2) - Úvahy
  (9) - Zákony
  (1) - Katalogy
  subject heading

  subject heading