Number of the records: 1  

průmyslová malovýroba

 1. Descriptorprůmyslová malovýroba
  Non-descriptor small industry
  petite industrie
  Kleinindustrie
  MALÉ PODNIKY
  Broader term malá a střední průmyslová odvětví
  Micro ThesaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1