Number of the records: 1  

odborná kvalifikace

 1. Descriptorodborná kvalifikace
  Non-descriptor professional qualifications
  qualification professionnelle
  berufliche Eignung
  KOMPETENTNOST
  KVALIFIKACE POŽADOVANÁ PRO PRÁCI
  NEKOMPETENTNOST
  ODBORNÁ KOMPETENCE
  ODBORNÁ ZDATNOST
  ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
  ODBORNÉ SCHOPNOSTI
  PROFESIONÁLNÍ KVALITY
  PROFESIONÁLNÍ SCHOPNOSTI
  PROFESIONÁLNÍ ÚROVEŇ
  PROFESIONÁLNÍ ZDATNOST
  PROFESNÍ KVALIFIKACE
  PROFESSIONAL ABILITY
  PROFESSIONAL COMPETENCE
  PROFESSIONAL INCOMPETENCE
  REQUIRED JOB QUALIFICATIONS
  CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
  COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
  INCOMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
  QUALIFICATION REQUISE POUR L'EMPLOI
  ARBEITSPLATZSPEZIFISCHE QUALIFIKATION
  BERUFLICHE BEFÄHIGUNG
  BERUFLICHE QUALIFIKATION
  BERUFLICHE UNGEEIGNETHEIT
  BERUFSFÄHIGKEIT
  Narrower term nedostatečná kvalifikace
  Broader term pracovní síla
  Micro ThesaurusMT 4411 trh práce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (12) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (17) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (20) - Studie
  (1) - Tabulky
  (3) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (18) - Zákony
  (3) - Konferenční materiály
  (1) - Diplomová práce
  (1) - Statistiky
  (3) - Směrnice
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1