Number of the records: 1  

autorské právo

 1. Descriptorautorské právo
  Non-descriptor copyright
  droit d'auteur
  Urheberrecht
  AUTORSKÝ ZÁKON
  COPYRIGHT
  ACCESSORY RIGHT
  DROITS VOISINS
  COPYRIGHT
  URHEBERRECHTSSCHUTZ
  Narrower term právo na opětný prodej originálu uměleckého díla
  Broader term duševní vlastnictví
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (23) - Komentované zákony
  (9) - Kolektivní monografie
  (42) - Monografie
  (27) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (9) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (14) - Studie
  (12) - Učebnice
  (9) - Zákoníky
  (30) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Mezinárodní dohody
  (2) - Vyhlášky
  (3) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading