Number of the records: 1  

právo na vzdělání

 1. Descriptorprávo na vzdělání
  Non-descriptor right to education
  droit à l'éducation
  Recht auf Bildung
  Broader term sociální práva
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (2) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (3) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1