Number of the records: 1  

práva jednotlivce

 1. Descriptorpráva jednotlivce
  Non-descriptor rights of the individual
  droit de l'individu
  Recht des Einzelnen
  PRÁVA OSOBNOSTI
  ZÁKLADNÍ PRÁVA
  ZÁKLADNÍ SVOBODY
  CITIZENS' RIGHTS
  ENJOYMENT OF POLITICAL RIGHTS
  FUNDAMENTAL FREEDOM
  FUNDAMENTAL RIGHTS
  PERSONAL FREEDOM
  DROIT DE LA PERSONNALITÉ
  DROITS FONDAMENTAUX
  LIBERTÉ FONDAMENTALE
  LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  LIBERTÉ PUBLIQUE
  FREIHEIT DER PERSON
  GRUNDFREIHEITEN
  GRUNDRECHTE
  PERSÖNLICHE FREIHEIT
  PERSÖNLICHKEITSRECHT
  Narrower term práva žen
  otroctví
  svoboda přesvědčení
  svoboda vyznání
  právo na sebeurčení
  ochrana soukromí
  svoboda pohybu
  sexuální svoboda
  práva dítěte
  kruté a ponižující zacházení
  právo na fyzickou integritu
  Broader term 1236 práva a svobody
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Beletrie
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (1) - Čítanky
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (5) - Eseje
  (2) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (15) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (8) - Kolektivní monografie
  (54) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (20) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (12) - Sborníky
  (3) - Separáty
  (1) - Skripta
  (26) - Studie
  (11) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Plány
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1