Number of the records: 1  

prameny práva

 1. Descriptorprameny práva
  Non-descriptor source of law
  source du droit
  Rechtsquelle
  DESKY ZEMSKÉ
  ZEMSKÉ DESKY
  LANDTAFEL
  Narrower term ústava
  právní doktrína
  zvykové právo
  soudcovské právo
  legislativa
  obecné principy práva
  zákoník
  zjednodušení legislativy
  samospráva
  Broader term 1206 prameny a odvětví práva
  Micro ThesaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (13) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (2) - Bibliografie
  (14) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (5) - Kolektivní monografie
  (71) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (11) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (3) - Rejstříky
  (11) - Sborníky
  (3) - Separáty
  (6) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (192) - Staré tisky
  (21) - Studie
  (1) - Slovníky zkratek
  (65) - Učebnice
  (11) - Zákoníky
  (11) - Zákony
  (1) - Statistiky
  (4) - Ústavy
  (117) - CD-ROM
  (2) - jdd
  (1) - Parlamentní materiály
  (10) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1