Number of the records: 1  

pracovní úraz

 1. Descriptorpracovní úraz
  Non-descriptor occupational accident
  accident du travail
  Arbeitsunfall
  ÚRAZ NA PRACOVIŠTI
  ÚRAZ V PRÁCI
  ACCIDENT AT THE WORKPLACE
  ACCIDENT AT WORK
  INDUSTRIAL ACCIDENT
  WORK ACCIDENT
  BETRIEBSUNFALL
  Broader term bezpečnost při práci
  Micro ThesaurusMT 4416 organizace práce a pracovní podmínky
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (21) - Příručky
  (3) - Studie
  (15) - Zákony
  (6) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (2) - Vyhlášky
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1