Number of the records: 1  

pracovní prostředí

 1. Descriptorpracovní prostředí
  Non-descriptor working environment
  milieu de travail
  Arbeitsumgebung
  PROSTŘEDÍ NA PRACOVIŠTI
  OCCUPATIONAL ENVIRONMENT
  MILIEU PROFESSIONNEL
  ARBEITSMILIEU
  ARBEITSUMWELT
  ARBEITSWELT
  BERUFLICHE UMGEBUNG
  Broader term pracovní podmínky
  Micro ThesaurusMT 4416 organizace práce a pracovní podmínky
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (5) - Studie
  (5) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  (1) - Směrnice
  (2) - Vyhlášky
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1