Number of the records: 1  

pracovní povolení

 1. Descriptorpracovní povolení
  Non-descriptor work permit
  permis de travail
  Arbeitserlaubnis
  ARBEITSGENEHMIGUNG
  Broader term politika zaměstnanosti
  Micro ThesaurusMT 4406 zaměstnanost
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (3) - Příručky
  (8) - Studie
  (36) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1