Number of the records: 1  

polovojenské síly

 1. Descriptorpolovojenské síly
  Non-descriptor paramilitary force
  force paramilitaire
  paramilitärische Einheit
  BEZPEČNOSTNÍ SÍLY
  ČETNICTVO
  POHRANIČNÍ POLICIE
  VOJENSKÁ POLICIE
  FINANČNÍ STRÁŽ
  BORDER POLICE
  MILITARY POLICE
  SECURITY FORCES
  FORCE DE SÉCURITÉ
  GARDE RÉPUBLICAINE
  GENDARMERIE
  POLICE DES FRONTIèRES
  POLICE MILITAIRE
  BGS
  BUNDESGRENZSCHUTZ
  GRENZTRUPPE
  MILITÄRPOLIZEI
  SICHERHEITSKRÄFTE
  Narrower term tajná služba
  Broader term armáda
  Micro ThesaurusMT 0821 obrana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (7) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (3) - Kolektivní monografie
  (21) - Monografie
  (3) - Obrazová publikace
  (2) - Příručky
  (7) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (2) - Zákony
  (1) - Katalogy
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1