Number of the records: 1  

politologie

 1. Descriptorpolitologie
  Non-descriptor political science
  science politique
  politische Wissenschaft
  POLITICKÉ VĚDY
  STÁTOVĚDA
  TEORIE POLITIKY
  POLITIKWISSENSCHAFT
  POLITOLOGIE
  Broader term humanitní vědy
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Antologie
  (2) - Bibliografie
  (11) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (35) - Encyklopedie
  (61) - Eseje
  (1) - Fejetony
  (1) - Korespondence
  (16) - Literatura faktu
  (4) - Memoáry
  (22) - Kolektivní monografie
  (287) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (22) - Příručky
  (8) - Projevy
  (11) - Přednášky
  (11) - Rozhovory
  (123) - Sborníky
  (22) - Skripta
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (38) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Staré tisky
  (185) - Studie
  (5) - Slovníky jazykové výkladové
  (106) - Učebnice
  (35) - Úvahy
  (15) - Výbor z díla
  (1) - Zákoníky
  (4) - Zákony
  (11) - Sebrané spisy
  (4) - Konferenční materiály
  (2) - Katalogy
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Plány
  (3) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading