Number of the records: 1  

politika zaměstnanosti

 1. Descriptorpolitika zaměstnanosti
  Non-descriptor employment policy
  politique de l'emploi
  Beschäftigungspolitik
  POLITIKA PRÁCE
  ZAMĚSTNANOST
  LABOUR POLICY
  POLITIQUE DU TRAVAIL
  ARBEITSBESCHAFFUNGSPOLITIK
  ARBEITSMARKTPOLITIK
  ARBEITSPLATZFLEXIBILITÄT
  Narrower term vytváření pracovních příležitostí
  přístup k povolání
  hájené zaměstnání
  udržení pracovní příležitosti
  pracovní povolení
  plná zaměstnanost
  komunitární politika zaměstnanosti
  rekvalifikace
  boj proti nezaměstnanosti
  plánování pracovních sil
  změna zaměstnání
  ochrana pracovních příležitostí
  vstup do zaměstnání
  Broader term 4406 zaměstnanost
  Micro ThesaurusMT 4406 zaměstnanost
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (17) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Almanachy
  (1) - Deklarace
  (1) - Eseje
  (1) - Judikáty
  (8) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (40) - Monografie
  (26) - Odborné zprávy
  (32) - Příručky
  (8) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (14) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (85) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (17) - Učebnice
  (33) - Zákony
  (3) - Zákonná opatření
  (12) - Konferenční materiály
  (42) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (2) - Vyhlášky
  (2) - CD-ROM
  (10) - Výzkumné zprávy
  (1) - Plány
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (12) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1