Number of the records: 1  

politika spolupráce

 1. Descriptorpolitika spolupráce
  Non-descriptor cooperation policy
  politique de coopération
  Politik der Zusammenarbeit
  POLITICKÁ SOUČINNOST
  POLITIKA KOOPERACE
  Narrower term obchodní spolupráce
  kulturní spolupráce
  hospodářská spolupráce
  finanční spolupráce
  průmyslová spolupráce
  mezinárodní spolupráce
  soudní spolupráce
  vojenská spolupráce
  politická spolupráce
  regionální spolupráce
  vědecká spolupráce
  spolupráce Jih-Jih
  technická spolupráce
  přeshraniční spolupráce
  přidružená země
  členská země
  třetí země
  právní spolupráce
  arabsko-africká spolupráce
  evropsko-arabská spolupráce
  celní spolupráce
  spolupráce v oblasti životního prostředí
  policejní spolupráce
  nepřidružená země
  Evropsko-středomořské partnerství
  zemědělská spolupráce
  spolupráce v oblasti vzdělávání
  Broader term 0811 politika spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (28) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (1) - Eseje
  (2) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (2) - Kolektivní monografie
  (16) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (3) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (16) - Sborníky
  (22) - Studie
  (5) - Učebnice
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Statistiky
  (2) - Mezinárodní dohody
  (1) - CD-ROM
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1