Number of the records: 1  

politický program

 1. Descriptorpolitický program
  Non-descriptor political programme
  programme politique
  politisches Programm
  POLITICKÁ PLATFORMA
  POLITICKÁ ZÁKLADNA
  PROGRAM STRANY
  POLITICAL PLATFORM
  PLATE-FORME POLITIQUE
  POLITISCHE PLATTFORM
  Broader term organizace strany
  Micro ThesaurusMT 0411 politická strana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Deklarace
  (3) - Eseje
  (1) - Faksimile
  (1) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (49) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (8) - Příručky
  (28) - Projevy
  (15) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (1) - Rozhovory
  (12) - Sborníky
  (19) - Studie
  (1) - Učebnice
  (8) - Úvahy
  (5) - Výbor z díla
  (1) - Zákony
  (33) - Konferenční materiály
  (1) - Národohospodářské plány
  (1) - Organizační řády
  (15) - Protokoly
  (1) - Směrnice
  (22) - isn
  (13) - Plány
  (16) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (1) - Vládní materiály
  (4) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1