Number of the records: 1  

pojistná smlouva

 1. Descriptorpojistná smlouva
  Non-descriptor insurance contract
  contrat d'assurance
  Versicherungsvertrag
  POJISTKA
  INSURANCE POLICY
  POLICE D'ASSURANCE
  VERSICHERUNGSPOLICE
  Narrower term pojistné plnění
  pojistné
  pojistné riziko
  pojistný nárok
  Broader term pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (7) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (4) - Příručky
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (1) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1