Number of the records: 1  

podvod

 1. Descriptorpodvod
  Non-descriptor fraud
  fraude
  Betrug
  BOJ PROTI PODVODU
  LEST
  PŘEDCHÁZENÍ PODVODŮM
  STÍHÁNÍ PODVODU
  UVEDENÍ V OMYL
  ELIMINATION OF FRAUD
  FIGHT AGAINST FRAUD
  FRAUD PREVENTION
  LUTTE CONTRE LA FRAUDE
  PRÉVENTION DES FRAUDES
  RÉPRESSION DES FRAUDES
  AHNDUNG VON BETRUGSFÄLLEN
  BETRUGSBEKÄMPFUNG
  BETRUGSVERHÜTUNG
  ÜBERVORTEILUNG
  Broader term trestný čin proti majetku
  Micro ThesaurusMT 1216 trestní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Biografie
  (1) - Judikáty
  (3) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (5) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1