Number of the records: 1  

podpora modernizace

 1. Descriptorpodpora modernizace
  Non-descriptor modernisation aid
  aide à la modernisation
  Modernisierungsbeihilfe
  MODERNIZAČNÍ GRANT
  PŘÍSPĚVEK NA MODERNIZACI
  MODERNISATION GRANT
  MODERNIZATION AID
  PRIME à LA MODERNISATION
  MODERNISIERUNGSPRÄMIE
  Broader term hospodářská podpora
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Odborné zprávy
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1