Number of the records: 1  

plánované hospodářství

 1. Descriptorplánované hospodářství
  Non-descriptor planned economy
  économie planifiée
  Planwirtschaft
  CENTRÁLNĚ ŘÍZENÁ EKONOMIKA
  ZENTRALGELEITETE WIRTSCHAFT
  ZENTRALVERWALTUNGSWIRTSCHAFT
  Broader term hospodářský systém
  Micro ThesaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Memoáry
  (36) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (2) - Projevy
  (7) - Přednášky
  (13) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (2) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (13) - Studie
  (7) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Organizační řády
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Parlamentní materiály
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1