Number of the records: 1  

osobní vlastnictví

 1. Descriptorosobní vlastnictví
  Non-descriptor personal effects
  bien personnel
  persönliche Habe
  OSOBNÍ MOVITÝ MAJETEK
  OSOBNÍ SVRŠKY
  OSOBNÍ ZAVAZADLO
  PŘEDMĚTY OSOBNÍ POTŘEBY
  VĚCI OSOBNÍ SPOTŘEBY
  PERSONAL LUGGAGE
  ARTICLE à USAGE PRIVÉ
  BAGAGE PERSONNEL
  EFFET PERSONNEL
  ARTIKEL FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH
  PERSÖNLICHE GÜTER
  PERSÖNLICHES GEPÄCK
  Broader term zboží a služby
  Micro ThesaurusMT 2026 spotřeba
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (3) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (4) - Příručky
  (2) - Studie
  (5) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (9) - Zákony
  (2) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1