Number of the records: 1  

Organizace spojených národů

 1. DescriptorOrganizace spojených národů
  Non-descriptor UNO
  ONU
  LEAGUE OF NATIONS
  UNO
  OSN
  SPOJENÉ NÁRODY
  SPOLEČNOST NÁRODŮ (1919-1946; OSN na činnost SN navázala)
  UNITED NATIONS
  UNITED NATIONS ORGANISATION
  NATIONS UNIES
  ORGANISATION DES NATIONS UNIES
  ORGANISATION DER VEREINTEN NATIONEN
  VEREINTE NATIONEN
  Narrower term komise OSN
  technická komise OSN
  Rada bezpečnosti OSN
  Poručenská rada OSN
  Mezinárodní soudní dvůr
  Valné shromáždění OSN
  Ecosoc
  sekretariát OSN
  stálý výbor OSN
  Mezinárodní trestní tribunál
  Mezinárodní trestní dvůr
  Broader term 7606 Spojené národy
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Adresáře
  (3) - Almanachy
  (3) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (9) - Deklarace
  (7) - Encyklopedie
  (5) - Jednací řády
  (3) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (98) - Monografie
  (30) - Odborné zprávy
  (27) - Příručky
  (10) - Projevy
  (4) - Přednášky
  (2) - Rejstříky
  (67) - Ročenky - monografie
  (26) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (4) - Seznamy
  (27) - Studie
  (1) - Sylaby
  (1) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (20) - Konferenční materiály
  (10) - Ročenky
  (11) - Statistiky
  (4) - Charty
  (9) - Komuniké
  (20) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (2) - isn
  (2) - Smlouvy
  (2) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (38) - Soubor dokumentů
  (3) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading