Number of the records: 1  

orgány veřejné správy

 1. Descriptororgány veřejné správy
  Non-descriptor public authorities
  pouvoirs publics
  Staatsorgane
  ORGÁNY VÝKONNÉ MOCI
  SPRÁVNÍ ORGÁNY
  STÁTNÍ ORGÁNY
  ÚŘADY
  VEŘEJNÁ MOC
  VÝKONNÉ ORGÁNY
  AUTORITÉ PUBLIQUE
  POUVOIR CONSTITUÉ
  ÖFFENTLICHE HAND
  Broader term politická instituce
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Adresáře
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (30) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (16) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (4) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (5) - Skripta
  (2) - Seznamy
  (15) - Studie
  (19) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (5) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  (3) - Ústavy
  (12) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1