Number of the records: 1  

ombudsman

 1. Descriptorombudsman
  Non-descriptor mediator
  médiateur
  Mittler
  KOMISAŘ PRO LIDSKÁ PRÁVA
  OCHRÁNCE PRÁV VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
  POVĚŘENEC PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
  PROSTŘEDNÍK
  VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV
  ZÁSTUPCE OBČANŮ
  ZPROSTŘEDKOVATEL PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
  OMBUDSMAN
  OMBUDSMAN
  OMBUDSMANN
  Broader term občansko-správní vztahy
  Micro ThesaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Atlasy
  (5) - Komentované zákony
  (1) - Memoáry
  (11) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Rozhovory
  (25) - Sborníky
  (9) - Studie
  (2) - Učebnice
  (3) - Zákony
  (10) - Ústavy
  (10) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1