Number of the records: 1  

odvolání

 1. Descriptorodvolání
  Non-descriptor appeal
  voie de recours
  Rechtsmittel
  DOVOLÁNÍ
  OBNOVA ŘÍZENÍ
  OPRAVNÝ PROSTŘEDEK V SOUDNÍM ŘÍZENÍ
  PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ V SOUDNÍM ŘÍZENÍ
  STÍŽNOST
  ZMATEČNÍ ŽALOBA
  ŽÁDOST O OBNOVU ŘÍZENÍ
  APPEAL IN CASSATION
  APPEAL TO A HIGHER AUTHORITY
  APPEAL TO THE COURT OF CASSATION
  MEANS OF APPEAL
  MEANS OF REDRESS
  REVIEW PROCEDURE
  APPEL EN JUSTICE
  POURVOI
  POURVOI EN CASSATION
  RECOURS EN RÉVISION
  BERUFUNG
  REVISION
  WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN
  Broader term rozsudek
  Micro ThesaurusMT 1221 soudnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (19) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (6) - Studie
  (2) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1