Number of the records: 1  

odpadní voda

 1. Descriptorodpadní voda
  Non-descriptor wastewater
  eau usée
  Abwasser
  BALASTNÍ VODA
  SPLAŠKOVÁ VODA
  SPLAŠKY
  STOKOVÁ VODA
  PROCESS WATER
  SEWER WATER
  WASTE WATER
  EAU D'ÉGOUT
  EAU RÉSIDUAIRE
  GEBRAUCHTWASSER
  HAUSHALTSABWASSER
  SCHMUTZWASSER
  Broader term odpad
  Micro ThesaurusMT 5216 poškozování životního prostředí
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Komentované zákony
  (1) - Příručky
  (4) - Sborníky
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1