Number of the records: 1  

ochrana spotřebitele

 1. Descriptorochrana spotřebitele
  Non-descriptor consumer protection
  protection du consommateur
  Verbraucherschutz
  PRÁVA SPOTŘEBITELE
  CONSUMER POLICY ACTION PLAN
  CONSUMERISM
  CONSUMERS' RIGHTS
  CONSOMMATISME
  CONSUMEURISME
  DÉFENSE DU CONSOMMATEUR
  DROITS DU CONSOMMATEUR
  PLAN D'ACTION EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS
  MAßNAHMEN ZUGUNSTEN DER VERBRAUCHER
  VERBRAUCHERRECHT
  Narrower term informace pro spotřebitele
  jakost výrobku
  spotřebitelské hnutí
  bezpečnost výrobku
  Broader term spotřebitel
  Micro ThesaurusMT 2026 spotřeba
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (2) - Judikáty
  (14) - Komentované zákony
  (9) - Kolektivní monografie
  (28) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (25) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (5) - Sborníky
  (10) - Studie
  (13) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (31) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  subject heading

  subject heading