Number of the records: 1  

ochrana práv a svobod

 1. Descriptorochrana práv a svobod
  Non-descriptor protection of freedoms
  protection des libertés
  Schutz der Grundrechte
  DODRŽOVÁNÍ PRÁV A SVOBOD
  MAINTAINING FREEDOM
  PRESERVATION OF FREEDOM
  SAUVEGARDE DE LA LIBERTÉ
  SCHUTZ DER FREIHEITSRECHTE
  SCHUTZ DER GRUNDFREIHEITEN
  Broader term lidská práva
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (3) - Biografie
  (1) - Čítanky
  (2) - Deklarace
  (1) - Eseje
  (2) - Judikáty
  (2) - Korespondence
  (4) - Komentované zákony
  (4) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (11) - Kolektivní monografie
  (37) - Monografie
  (7) - Odborné zprávy
  (11) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (22) - Sborníky
  (32) - Studie
  (9) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  (1) - Sebrané spisy
  (1) - Konferenční materiály
  (5) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (1) - Ústavy
  (4) - Soubor dokumentů
  (8) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1