Number of the records: 1  

ochrana kulturního dědictví

 1. Descriptorochrana kulturního dědictví
  Non-descriptor heritage protection
  protection du patrimoine
  Schutz des kulturellen Erbes
  MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
  OCHRANA DĚDICTVÍ
  OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK
  PAMÁTKOVÁ OCHRANA
  OCHRANA PAMÁTEK
  PAMÁTKOVÁ PÉČE
  PAMÁTKOVÁ REZERVACE
  PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
  PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY
  ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
  ZÁCHRANA PAMÁTEK
  NATIONAL TRUST
  CONSERVATION AREA
  PRESERVATION OF MONUMENTS
  PROTECTION OF THE CULTURAL HERITAGE
  RESTORATION OF THE CULTURAL HERITAGE
  CONSERVATION DES MONUMENTS
  PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL
  RESTAURATION DU PATRIMOINE
  SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL
  DENKMALPFLEGE
  DENKMALRESTAURIERUNG
  Broader term kulturní politika
  Micro ThesaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - Eseje
  (3) - Komentované zákony
  (6) - Kolektivní monografie
  (29) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (10) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (22) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (2) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (7) - Studie
  (6) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (2) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Vládní materiály
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1