Number of the records: 1  

obecně prospěšný podnik

 1. Descriptorobecně prospěšný podnik
  Non-descriptor partly nationalised undertaking
  entreprise d'intérêt collectif
  gemeinnütziges Unternehmen
  ENTREPRISE D'INTÉRêT COLLECTIF
  PARTLY NATIONALIZED UNDERTAKING
  BESCHÄFTIGUNGSGESELLSCHAFT
  OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
  Broader term organizace
  Micro ThesaurusMT 4016 právní forma organizací
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1